Διοικητική Επιτροπή

Διοικητική Επιτροπή 2018 – 2019

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούγιας Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Σιακάρας Φώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουγιτέας Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ

Κούγιας Αλέξης

ΜΕΛΟΣ

Αριστειδόπουλος Αναστάσιος