Τέλος η απειλή χρεών με τη βούλα της ΕΠΟ

epo2
Ιανουάριος 26, 2012

epo2

Με έγγραφο που απέστειλε η ΕΠΟ στη ΦΙΦΑ και κοινοποίησε στον ΑΟ Ιωνικό, ξεκαθαρίζεται πλήρως το θολό τοπίο σχετικά με τις οφειλές της ΠΑΕ επιχειρήθηκε να συνδεθούν με τον Ερασιτέχνη Ιωνικό.

Η ΕΠΟ κοινοποίησε τα άρθρα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας στη ΦΙΦΑ, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός υποχρεώσεων ΠΑΕ και ΑΟ σε καμία περίπτωση. Η νομοθεσία προβλέπει διαδικασία εκκαθάρισης για κάθε ΠΑΕ που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνικά σωματεία. Μέσα σε 30 μήνες που διαρκεί η εκκαθάριση, όσοι έχουν οικονομικές απαιτήσεις από την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να τις διεκδικήσουν απευθείας από την ΠΑΕ. Το ερασιτεχνικό σωματείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση της ΠΑΕ.

Σε περίπτωση που το ερασιτεχνικό σωματείο κερδίσει την άνοδο σε επαγγελματική κατηγορία, εκτός της σύστασης ΤΑΠ (που ισχύει μόνο για τη Γ’ Εθνική) παρέχονται δύο ακόμη επιλογές: Αναβίωση της παλιάς ΠΑΕ (αν δεν έχει περάσει το χρονικό περιθώριο των 30 μηνών της εκκαθάρισης) ή δημιουργίας νέας.

Βάσει αυτών, απομακρύνεται οριστικά η θηλειά των χρεών της αμαρτωλής ΠΑΕ από τον Ερασιτέχνη Ιωνικό. Η προσπάθεια των φιλάθλων δεν κινδυνεύει πλέον από τα εγκλήματα που διέπραξαν οι παλιότερες διοικήσεις. Ο μεγαλύτερος σκόπελος που απειλούσε με αφανισμό την ομάδα, ξεπεράστηκε με τη συνδρομή της ΕΠΟ. Ο Ιωνικός είναι πλέον ελεύθερος να ξαναγεννηθεί.

Αναλυτικά το κείμενο της νομοθεσίας που απέστειλε η ΕΠΟ στη ΦΙΦΑ:

Αρθρο 111

Υποβιβασμός ΠΑΕ από τη Γ’ εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης

1. ΠΑΕ που υποβιβάζονται από τη Γ’ Εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

«Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η ΠΑΕ».

** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 άρθρ. 18 Ν. 2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.

2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή είχε διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του που ήταν γραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε (1) ενα μήνα από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ, κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένης. Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ’ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα ΠΑΕ, να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας ΠΑΕ η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης Κ9, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωσ αυτή οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κλπ που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ.

*** Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 38 Ν. 3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις