Διοικητική Επιτροπή

Διοικητική Επιτροπή 2017 – 2018

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αποστόλου Μάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βεργιάδης Μάκης

ΜΕΛΟΣ
Καλαϊτζίδης Παύλος

ΜΕΛΟΣ
Μαντές Στέλιος

ΜΕΛΟΣ
Τσιγκέλης Αντώνης